محصولات
شرکت ما اصلی در PLC، قطعات DC سیستم.
آلان برادلی (سری 1746،1747،1756،1769،1794،2711p ..) triconex (3008،3664،3805e.3704e، 3700a 4351b ...)
عباس (07kt98 wt98،07kt97 wt97، dsqc679، imasi23، imdso14 ...) تخم مرغ (1c31194g01،1c31197g01،5x00106g01 ...)
bently nevada (3500 / 42m، 3500 / 22m، 3500 / 95.3500 / 15 ...) GE (ic693، ic697، ic695، is200، is215، ds200 سری ...)
زنبور عسل (cc-pcnt01، cc-paih01، mc-tdoy22 ...)